آرشیو ماهیانه: مارس 2016

عکس هایی از برنامه های کوتاه مدت فصل سرما

معمولا تو فصل سرما کم کار میشیم ولی سعی می کنیم برنامه هایی هرچند کوتاه مدت و نزدیک هم که شده بذاریم تا هم همدیگه رو ببینیم و گپی بزنیم هم رکاب بزنیم یه وقت رکاب زدن یادمون نره.
این عکس ها متعلق به همین برنامه های پراکنده هستن

دریاچه پارک یاس
دریاچه پارک یاس

پارک یاس
پارک یاس

پارک یاس
پارک یاس

سرخه حصار-جاده ده ترکمن
سرخه حصار-جاده ده ترکمن

ده ترکمن
ده ترکمن

ده ترکمن
ده ترکمن

ده ترکمن
ده ترکمن

ده ترکمن
ده ترکمن

سرخه حصار-مسیر عرضی
سرخه حصار-مسیر عرضی

سرخه حصار-مسیر عرضی
سرخه حصار-مسیر عرضی

سرخه حصار-مسیر عرضی
سرخه حصار-مسیر عرضی

سرخه حصار-چشمه
سرخه حصار-چشمه

سرخه حصار
سرخه حصار

سرخه حصار
سرخه حصار

دوستانی که در عکس ها حضور دارند: رضا شهبازی، محمد صافدل، محمدرضا ارزنده، علی مرزبان، محمدحسین پولادی